הפחתת שומות היטל השבחה

משרדנו מתמחה בהפחתת שומות היטל השבחה, "שומות נגדיות" המוגשות כנגד שומות היטלי השבחה של וועדות מקומיות,. אנו מלווים את לקוחותינו בהליך שמאי מכריע, בהתאם לתיקון 84 לחוק התכנון והבנייה וליווי בפני וועדות ערר לפיצויים ולהיטל השבחה.

כמו כן המשרד מתמחה בהכנת חוות דעת לאומדן צפוי להיטל השבחה.

"היטל השבחה" הינו היטל הנדרש על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בגין השבחה של מקרקעין, כתוצאה מאישור תוכנית בניין עיר, מתן הקלה או התרת שימוש חורג. היטל ההשבחה מוטל בעת "מימוש" במקרקעין שהינו מכירה או קבלת היתר בנייה.