ירידת ערך (197) ופיצויי הפקעה

משרדנו מתמחה בהכנת חוות דעת שמאיות לצורך תביעת פיצויים בגין ירידת ערך (197) כתוצאה מאישור תכנית, וכן פיצויי הפקעה שנגרמו כתוצאה מהפקעה שהינו הליך של העברה כפויה של זכויות במקרקעין לצורכי ציבור, סלילת דרכים, שתילת גנים, ארגון שטחי נופש, וכל זאת תוך פיצויי בעל הקרקע באופן מלא או חלקי.