השגות למנהל

משרדנו מתמחה בהכנה והגשה של השגות ו/או עררים לרשות מקרקעי ישראל במגזר העירוני, התעסוקתי והחקלאי, בגין דרישות לתשלומים כגון: דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה וכד'.