השגות על שומות רמ"י

אם קיבלתם שומה שנערכה על ידי שמאי מקרקעין מטעם רמ"י, הנכם רשאים להגיש השגה.

משרדנו מתמחה בהכנה והגשה של השגות ו/או עררים לרשות מקרקעי ישראל במגזר העירוני, התעסוקתי והחקלאי, בגין דרישות לתשלומים כגון: דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה וכד'.