בדיקת כדאיות כלכלית

בדיקת כדאיות כלכלית של פרויקט נדל"ן נותנת ביטוי ליתרונות ולחסרונות של חברה מסחרית, או גורם פרטי לפני ביצוע השקעה. הבדיקה לוקחת בחשבון מגוון רחב של פרמטרים המשליכים על שווי הנכס ומשפיעים על כדאיות העסקה, לרבות מצב משפטי, מצב תכנוני, שווי זכויות והשלכות של תכניות מתאר.

משרדנו מבצע בדיקות היתכנות וכדאיות כלכלית לכל סוגי הפרויקטים השונים בתחום הנדל”ן, ובין היתר:

פרויקטים בייעוד למגורים בהיקפים שונים.

מתחמי פינוי בינוי.

התחדשות עירונית ותמ”א 38 (על תיקוניה).

מבני משרדים.

שטחי מסחר ומרכזי קניות.

מלונאות.

תחנות דלק.

שימושים ייחודיים אחרים.

תהליך הליווי והבדיקה הכלכלית כוללים, בין היתר:
בחינת הפוטנציאל לפיתוח וטיוב המקרקעין טרום רכישה
ביקור במקום, סקירה סביבתית ואיסוף נתוני שווי רלוונטיים
ניתוח המצב התכנוני ומגמות התכנון הרלוונטיות
הערכת כדאיות כלכלית והשוואה בין אלטרנטיבות תכנוניות, ייעודי קרקע שונים ופרוגרמות בינוי שונות.