איחוד וחלוקה

בפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה 1965 נקבעו הוראות לענייין עריכת תכנית הכוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה בהסכמה או שלא בהסכמה לבעלי המקרקעין.

החוק מאפשר לרשות התכנונית לבצע תכנית חלוקה חדשה ובמסגרתה לשנות את צורת החלקות, השימושים המותרים בהן וכן את זהות בעליהן, כאשר המטרה העומדת בעיני החוק היא קידום אינטרסים של בעלי השטח לצד אינטרסים ציבוריים.

סעיף 121 לחוק מדגיש כי הדבר ניתן לביצוע כאשר מדובר בבעלים אחד של הקרקע או במספר בעלים.

כמי שעבדה במספר משרדים מובילים בתחום, אשר ליוו חברות גדולות במשק, משרדי מציע ייעוץ וליווי שמאי לתכניות בניין עיר הכוללות איחוד וחלוקה, בדיקת טבלאות איזון והקצאה שבהם הוקצו זכויות לבעלים וכן הגשת התנגדות במקרים בהם התכנית פוגעת בזכויותיהם.